10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới

Danh sách 10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới năm 2014 theo xếp hạng của Brand Finance...

10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 1 1. Wells Fargo
Xếp hạng năm 2013: 1
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 30,242 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 26,044 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 2 2. HSBC
Xếp hạng năm 2013: 3
Quốc gia: Anh quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 26,87 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,865 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 3 3. Bank of America
Xếp hạng năm 2013: 4
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 26,683 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 22,397 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 4 4. Citi
Xếp hạng năm 2013: 5
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 24,518 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 21,677 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 5 5. Chase
Xếp hạng năm 2013: 2
Quốc gia: Mỹ
Giá trị thương hiệu năm 2014: 23,157 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 23,408 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 6 6. Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC)
Xếp hạng năm 2013: 7
Quốc gia: Trung Quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 22,803 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 19,82 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA+
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 7 7. BNP Paribas
Xếp hạng năm 2013: 9
Quốc gia: Pháp
Giá trị thương hiệu năm 2014: 20,206 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 18,573 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 8 8. Santander
Xếp hạng năm 2013: 6
Quốc gia: Tây Ban Nha
Giá trị thương hiệu năm 2014: 20,021 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 20,119 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AAA-
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AAA-
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 9 9. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
Xếp hạng năm 2013: 10
Giá trị thương hiệu năm 2014: 18,954 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 16,949 tỷ USD|
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA
Nguồn: Brand Finance
10 thương hiệu ngân hàng đắt giá nhất thế giới - ảnh 10 10. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc
Xếp hạng năm 2013: 11
Quốc gia: Trung Quốc
Giá trị thương hiệu năm 2014: 17,783 tỷ USD
Giá trị thương hiệu năm 2013: 15,967 tỷ USD
Xếp hạng tín nhiệm năm 2014: AA+
Xếp hạng tín nhiệm năm 2013: AA-
Nguồn: Brand Finance

Theo Vneconomy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá