10/4, Cty chứng khoán phải đóng cửa các đại lý nhận lệnh

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra công văn gửi các công ty chứng khoán yêu cầu báo cáo về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh. Theo đó, đến 10/4, các công ty chứng khoán phải đóng cửa các đại lý nhận lệnh.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán đã lập đại lý nhận lệnh phải thực hiện đóng đại lý nhận lệnh trong vòng 1 năm kể từ ngày Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán”có hiệu lực.

Theo quy định tại Quyết định này, đến ngày 10/4/2010, các công ty chứng khoán phải đóng cửa các đại lý nhận lệnh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đóng cửa đại lý nhận lệnh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá