12 tháng sau cổ phần hóa, doanh nghiệp phải IPO

TP - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa.

So với quy định hiện hành (Thông tư 127 năm 2014), dự thảo tháo gỡ nhiều vướng mắc mà các tập đoàn, tổng Cty nêu lên gần đây. Như quy định khi doanh nghiệp cổ phần hóa mà chưa có điều kiện phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) ngay thì được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn với giá cổ phiếu không thấp hơn giá khởi điểm dự kiến bán ra bên ngoài. 

Khoản chênh lệch giữa giá bán cho người lao động so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Ngoài ra, trong vòng 12 tháng sau khi chuyển sang công ty cổ phần, doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện IPO.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá