DMCA.com Protection Status

16 lĩnh vực nhà nước nắm giữ 100% vốn

TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tiêu chí này là cơ sở để phân loại và đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các DNNN hiện có.

Theo đó, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những DN hoạt động trong 16 ngành, lĩnh vực, gồm: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ; Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; 
   

Sản xuất, cung ứng hóa chất độc; Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đô thị; 

Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; Bảo đảm hàng hải; Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; Xổ số kiến thiết; Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); In, đúc tiền; 

Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển; Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Những DN thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính được giao.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng