1/7: TP.HCM tổng điều tra các cơ sở kinh tế

TP - Hơn 414.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, văn phòng đại diện, chi nhánh... trên địa bàn TPHCM sẽ được Cục Thống kê điều tra thực tế kể từ ngày 1/7.

Việc thu thập thông tin trực tiếp từ cơ sở kinh tế sẽ được thực hiện trong 20 ngày. Kết quả tổng hợp nhanh sẽ được Cục Thống kê thành phố công bố sơ bộ vào tháng 12/2007.

Kết quả điều tra cuối cùng, TPHCM sẽ công khai vào cuối tháng 2/2008. Cuộc điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp của TPHCM nằm trong chương trình tổng điều tra ngành theo chỉ đạo của Chính phủ.

Mục đích rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành - vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính... 

Năm 2002, TPHCM đã tổng điều tra cơ sở kinh tế lần đầu tiên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá