2006-2010: VN cần 140 tỷ USD để phát triển KT-XH

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm 2005 diễn ra trong ngày 6 và 7/12/2005 tại Hà Nội. Tại hội nghị lần này, các nhà tài trợ tập trung thảo luận kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Khoan, dự kiến trong 5 năm tới Việt Nam cần khoảng 140 tỷ USD để phát triển KT-XH. Nguồn vốn khổng lồ này sẽ được huy động tối đa qua các nguồn lực trong nước.

Tỷ lệ vốn đầu tư trong GDP sẽ tăng từ 37,5% hiện nay lên khoảng 40% trong 5 năm tới. Vốn đầu tư từ dân cư và khu vực tư nhân sẽ tăng từ 27% lên khoảng 34%.

Một kênh huy động vốn mới so với trước là cổ phần hoá các DNNN, phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu DN.

Đối với các nguồn vốn từ bên ngoài, ngoài hai kênh truyền thống là viện trợ chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam sẽ mở thêm 2 kênh mới là đầu tư gián tiếp (đã được đưa vào Luật) và phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế.

Theo đó, sẽ phấn đấu đưa tỷ lệ vốn bên ngoài từ 30% hiện nay lên 35% trong 5 năm tới. Riêng nguồn vốn ODA, hy vọng sẽ thực hiện được khoảng gần 11 tỷ USD trong 5 năm tới, kể cả nguồn ODA đã ký nhưng chưa thực hiện, tức bình quân khoảng 2,2 tỷ USD/năm.

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng vào 3 lĩnh vực ưu tiên là: hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; giải quyết các vấn đề xã hội; xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, xử lý các vấn đề nẩy sinh sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói: “Việt Nam hy vọng hội nghị  lần này sẽ đánh dấu một bước tiến mới rất có ý nghĩa về ngân khoản lẫn nội dung cam kết. Các ưu tiên trong kế hoạch phát triển sẽ nhận được sự đáp ứng tích cực nhất từ các nhà tài trợ”.

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị hội nhập với rất nhiều công việc phải làm và nhiều mục tiêu mong muốn đạt được.

Các nhà tài trợ sẽ công bố mức cam kết viện trợ năm 2006 cho Việt Nam vào chiều nay (7/12) . Nhiều khả năng con số này sẽ vượt mức 3,4 tỷ USD của năm 2005 vì riêng Nhật Bản đã cam kết tăng viện trợ ODA cho Việt Nam lên 1 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng