Bảo hiểm nông nghiệp:

3 năm, DN lỗ hơn 300 tỷ đồng vẫn quyết tâm làm!

TPO - Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), sau 3 năm (2011-2013) thí điểm triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại 12 tỉnh thành, đã có hơn 304.000 hộ dân và tổ chức tham gia. Dù DN than lỗ hơn 300 tỷ đồng, nhưng Bộ Tài chính vẫn quyết tâm tái khởi động chương trình bảo hiểm nông nhiệp.

Theo Dự thảo, bảo hiểm nông nghiệp gồm bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đây là chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển nông nghiệp.
3 năm, DN lỗ hơn 300 tỷ đồng vẫn quyết tâm làm! - ảnh 1 Bảo hiểm nông nghiệp từng được thí điểm trong 3 năm, các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đã lỗ hơn 300 tỷ đồng. Ảnh minh họa: IE.
Các doanh nghiệp tham gia là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam.

Người nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí mua bảo hiểm. Tuy nhiên, tùy từng thời kỳ, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, Thủ tướng sẽ quyết định chính sách hỗ trợ cụ thể, như: Đối tượng được hỗ trợ; rủi ro bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ phí bảo hiểm; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ khác nếu có.

Nếu Nghị định được thông qua, chính sách mới sẽ áp dụng từ 1/1/2018.
Theo Bộ Tài chính, chính sách bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết, đặc biệt với nước có nhiều thiên tai, dịch bệnh như Việt Nam. Nhưng đã gần 3 năm sau thí điểm, loại hình bảo hiểm này vẫn chưa được triển khai tiếp. Vì vậy, Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp với sự hỗ trợ một phần từ ngân sách địa phương.

Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), sau 3 năm (2011-2013) thí điểm triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại 12 tỉnh thành, đã có hơn 304.000 hộ dân và tổ chức tham gia. 

Tổng phí bảo hiểm nông nghiệp thủ được 394 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 303 tỷ đồng, còn lại người tham gia đóng góp. 

Tuy nhiên, trong 3 năm thí điểm, tổng tiền bồi thường bảo hiểm lên tới 712,9 tỷ đồng, khiến các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia lỗ 318,9 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá