3 tháng, 600 ngàn lượt người nghèo vay vốn qua NHCS

TPO - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã họp phiên thường kỳ quý 1/2017. 3 tháng đầu năm đã hơn 600 ngàn lượt hộ nghèo được tiếp cận vốn vay chính sách, Ngân hàng chính sách cũng đề xuất tăng một số mức vay cho học sinh sinh viên và vay nước sạch.

Ông Lê Minh Hưng Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban điều hành trong chỉ đạo thực hiện công tác huy động nguồn vốn địa phương, thực hiện cho vay các chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và triển khai hiệu qủa Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Những hoạt động và kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội thời gian qua đã được Quốc hội, Đảng và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao.

Tính đến hết ngày 31/3/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 173.3 ngàn tỷ đồng, tăng 6.7% so với cuối năm 2016. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 5,740 tỷ đồng; tiền gửi tiết kiệm của cộng đồng dân cư tại điểm giao dịch xã đạt trên 774 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương là 7,433 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 163.4 ngàn tỷ đồng với hơn 6.8 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện theo kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 146,683 tỷ đồng, tăng 4.1% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0.76% tổng dư nợ. Doanh số cho vay quý 1/2017 đạt 16,124 tỷ đồng, với gần 605,000 lượt người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển SXKD được vay vốn.

Năm 2017, NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch tăng trưởng tín dụng 8% so với năm 2016, tướng ứng tăng 11.300 tỷ đồng. Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, để hoàn thành tốt kế hoạch quý II/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục tổ chức tốt việc huy động vốn; theo dõi, bám sát thị trường, phối hợp chặt chẽ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề nghị Quốc hội, Chính phủ phê chuẩn, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; xem xét nâng mức cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên và nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời rà soát, đánh giá chính sách tín dụng để kiến nghị Chính phủ hoạch định cơ chế phù hợp cho công tác giảm nghèo đối với từng vùng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá