30.000 tỷ đồng phát triển cao su

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển cao su, với tổng mức đầu tư cho quy hoạch tới 30.000 tỷ đồng.

Mục tiêu gần nhất là đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD, năm 2015, mục tiêu đạt 1,8 tỷ USD và đến năm 2020 đạt hai tỷ USD (ổn định diện tích 800.000 ha).

Thủ tướng yêu cầu phát triển cao su phải dựa trên nhu cầu thị trường, khai thác và phát huy có hiệu quả lợi thế về đất đai, tự nhiên ở năm vùng chính để phát triển bền vững (Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ và các tỉnh Tây Bắc).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá