327 doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi, 37 doanh nghiệp lỗ

TPO - Tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2016 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 7 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV, SJ1, KTS, SLS), đã có 364/372 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 98% (tăng 2% so với cùng kỳ năm trước).

Theo số liệu báo cáo tài chính quý 4/2016, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX là 15.027 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, 327 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi với tổng giá trị lãi đạt 16.025 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, 37 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 998 tỷ đồng, tổng giá trị lỗ tăng 217% so với cùng kỳ năm trước.  

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 105 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 4.727 tỷ đồng. Tiếp đến là ngành Tài chính với 21 doanh nghiệp kinh doanh lãi 3.979,6 tỷ đồng.

Ngành Xây dựng với 62 doanh nghiệp kinh doanh lãi 1.911 tỷ đồng. Ngành Khai khoáng và dầu khí có 19 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh có lãi với giá trị lãi đạt 1.492,6 tỷ đồng. Ngành Thương mại và dịch vụ có 52 doanh nghiệp lãi 1.071,8 tỷ đồng,.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành Thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 5 doanh nghiệp và giá trị lỗ 331,8 tỷ đồng. Tiếp đến là các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng và Khai khoáng dầu khí với giá trị lỗ lần lượt là 324,9 tỷ đồng và 102,2 tỷ đồng. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng