DMCA.com Protection Status

386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

TP - Bộ KH&ĐT cho biết, sau khi rà soát, thống kê báo cáo từ các bộ ngành, hiện Việt Nam có 386 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thuộc quản lý của 16 bộ ngành.

Toàn bộ ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh được quy định tại 391 văn bản pháp luật, gồm: 56 luật, 8 pháp lệnh, 115 nghị định, 176 thông tư, 26 quyết định của bộ trưởng và 2 văn bản của bộ. 

 
Với các ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh, hiện cả nước có 51 ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ bị cấm đầu tư, kinh doanh. Bộ KH&ĐT đề nghị chỉ để lại 8 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh và được quy định rõ tại điều 6 Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng