5 năm, kỷ luật hơn 1.000 cán bộ thuế

TP - Kết thúc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Tổng cục Thuế, Thanh tra Chính phủ đánh giá cao công tác minh bạch các hoạt động nhằm phòng ngừa tham nhũng của đơn vị này, song cũng chỉ ra những số tồn tại cần khắc phục.

> Không tổ chức thêm lực lượng điều tra, cảnh sát thuế

Công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra người nộp thuế đã phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về thuế, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; cũng như phát hiện kẽ hở của chính sách thuế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Theo thống kê, từ năm 2007 đến năm 2011, toàn ngành thuế đã kiểm tra nội bộ 6.944 cuộc, kiến nghị và thu hồi về cho ngân sách nhà nước (NSNN) 189,181 tỷ đồng, phát hiện 1.068 cán bộ thuế, ủy nhiệm thu vi phạm kỷ luật.

Lỗi chủ yếu là chậm nộp tiền thuế vào NSNN, xâm tiêu tiền thuế, tham ô; đã chuyển xử lý hình sự 46 người, xử lý kỷ luật 1.022 người với các hình thức.

Tuy nhiên, TTCP cho rằng, công tác kiểm tra nội bộ của ngành thuế chưa thực sự được các đơn vị quan tâm, số lượng các cuộc kiểm tra còn ít, chất lượng chưa cao.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với các kiến nghị của TTCP, giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện nghiêm túc các kiến nghị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của ngành thuế; tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra thuế, đề xuất, bổ sung những bất cập trong cơ chế, chính sách, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người nộp thuế.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá