5 năm tới, Bộ Xây dựng cần gần 11.000 tỷ đồng đầu tư

TP - Bộ KH&ĐT vừa nhận được kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng. Theo đó, tổng nhu cầu vốn cho đầu tư ngành xây dựng giai đoạn 5 năm tới khoảng 10.975 tỷ đồng, giảm 24,4% so với vốn của giai đoạn năm 2011 - 2015.

Trong đó, vốn ngân sách dự kiến phải bố trí hơn 8.736 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ khoảng 950 tỷ đồng và huy động vốn nước ngoài khoảng 1.288 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế để tạo cơ sở vật chất ban đầu giúp các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng