6 tháng, Tập đoàn Dầu khí lãi 23.600 tỷ đồng

TP - Ngày 21/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận sau thuế của PVN đạt 23.600 tỷ đồng.

Theo PVN, kết quả trên bằng 119% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và đạt 59% kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong PVN đạt 380 nghìn tỷ đồng. 
   

Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm Chính phủ giao, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. 

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất, tập đoàn đạt tổng doanh thu 192,4 nghìn tỷ đồng. Theo PVN, hệ số bảo toàn vốn đến ngày 30/6 đạt 1,07 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng