6 tỉnh Tây Bắc được coi là “lõi nghèo”

TP - Tây Bắc vẫn là vùng khó khăn nhất trong 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong cả nước.

Tại Hội thảo khoa học “Giảm nghèo đa chiều bền vững - Thực tiễn và định hướng, giải pháp cho các tỉnh Tây Bắc” tổ chức ngày 19/8 tại Sơn La, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cho rằng, nhìn từ thực tiễn, công tác giảm nghèo tại Tây Bắc trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, làm cho kết quả giảm nghèo chưa mang tính bền vững, tốc độ giảm nghèo giữa các tỉnh, huyện không đồng đều, thiếu tính bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. 

Chính vì vậy, việc làm rõ những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế, bất cập trong giảm nghèo vùng Tây Bắc trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn 2011-2015 là hết sức cần thiết để rút kinh nghiệm cho cho việc triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tại hội thảo, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: “Tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm 2011 - 2015 ở vùng Tây Bắc đã giảm rõ rệt, từ 34,4% xuống còn 18,2% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015). Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo trong vùng Tây Bắc đã giảm xuống còn 31,9% vào cuối năm 2014, bình quân giảm trên 6%/năm, vượt so với mục tiêu giảm bình quân 4%/năm. Tuy vậy, hiện Tây Bắc vẫn là vùng nghèo nhất cả nước, 6 tỉnh Tây Bắc vẫn được coi là “lõi nghèo”. Người nghèo Tây Bắc chủ yếu tập trung vào nhóm dân tộc thiểu số và khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa (95%)”.

Tây Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Tây Bắc và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khó khăn nên cho đến nay, Tây Bắc vẫn là vùng khó khăn nhất trong 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với tỷ lệ hộ nghèo cao nhất trong cả nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng