7 đối tượng không chịu phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Theo Quyết định về mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện, Bộ Tài chính sẽ tạm thời chưa thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với 7 loại đối tượng.

Các đối tượng không phải nộp phí sử dụng tần số vô tuyến điện là đài phát sóng vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; đài phát sóng vô tuyến điện phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng; đài phát sóng vô tuyến điện trực tiếp phục vụ việc tìm kiếm, cứu nạn theo yêu cầu của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn.

Riêng đài phát sóng vô tuyến điện sử dụng các tần số quy định cho mạng thông tin phòng chống thiên tai, lụt bão thuộc Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương; ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp ở địa phương; các ngành thuỷ lợi, khí tượng thuỷ văn, bưu điện và các trường hợp khác để phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão, thời gian không thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện được tính theo thời gian trực ban quy định của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Phí, lệ phí tần số vô tuyến điện thu bằng tiền Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp phí, lệ phí bằng đôla Mỹ (USD) thì phải quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm nộp tiền.

Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thấp nhất từ 50.000 đồng và cao nhất đến 10 triệu đồng. Nếu gia hạn hoặc sửa đổi, bổ sung giấy phép sẽ phải nộp mức lệ phí bằng 20% của mức cấp mới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá