8 giải pháp lớn để phát triển nhanh và bền vững

TP - Trong buổi khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI, Chính phủ nêu ra 8 giải pháp để phát triển nhanh và bền vững

Phát triển công nghiệp với tốc độ nhanh hơn
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỳ họp đầu tiên để quán triệt, triển khai Nghị quyết và tiếp tục phát huy thắng lợi của Đại hội X của Đảng”.

Kỳ họp này của Quốc hội có một số nội dung lớn: Tập trung xem xét báo cáo của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010; kế hoạch sử dụng đất năm 2006-2010 của cả nước; báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện nhiệm vụ và NSNN năm 2005; việc triển khai nhiệm vụ KT-XH năm 2006; đồng thời xem xét phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2004.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật nhằm điều chỉnh kịp thời những quan hệ xã hội và phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời thảo luận cho ý kiến về 13 dự án luật và bộ luật khác; Thảo luận và xem xét quyết định về nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng trong Báo cáo của Chính phủ trình bày tại Quốc hội (về nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 và tình hình triển khai kế hoạch 2006 qua 4 tháng đầu năm) đã khẳng định những thành tựu to lớn của Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua.

Phó Thủ tướng cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm lớn và cũng là tư tưởng chỉ đạo cho sự phát triển KT-XH trong 5 năm tới.

Đó là những bài học: về phát triển nhanh về bền vững; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nội lực; về hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; về phát triển kinh tế thị trường đồng thời chăm lo ngày càng tốt hơn phúc lợi xã hội; về tuyển chọn, bố trí đúng cán bộ.

Trong định hướng phát triển và chính sách, giải pháp lớn, Chính phủ nêu ra 8 giải pháp: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân;

Các đại biểu Quốc hội trước giờ khai mạc
Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại; Tạo bước phát triển vượt bậc của khu vực dịch vụ;

Tạo bước ngoặt về hội nhập kinh tế quốc tế và hoạt động kinh tế đối ngoại; Tạo chuyển biến cơ bản về giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ;

Phát triển mạnh văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường tương xứng với phát triển kinh tế; Xây dựng đồng bộ và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, kiểm soát và ổn định kinh tế vĩ mô; Đẩy mạnh cải cách hành chính công, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện đồng bộ, kiên quyết các giải pháp để phòng, chống tham nhũng.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội cũng nghe các Báo cáo thẩm tra của UB KT&NS QH về: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010; thẩm tra quyết toán NSNN năm 2004; thẩm tra kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010. 

Hai tờ trình của CP về: đề nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2004 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước.

Đáng chú ý nhất là Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc đã trình bày Báo cáo về quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn lớn, đặc biệt là vốn ODA thông qua các loại dự án (xin xem thêm bài phỏng vấn ông Võ Hồng Phúc  trên số báo này).

Hôm nay (17/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về nhiệm vụ KT-XH 5 năm 2006-2010. 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Thực hiện dân chủ là điều kiện để giữ vững kỷ cương

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư nói: Tại diễn dàn Quốc hội, tôi muốn nhấn mạnh một trong những nội dung mà Đại hội Đảng X đặc biệt chú ý, đó là ra sức phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Dân chủ phải được thực hiện trước hết từ trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước, từ các cơ quan lãnh đạo cấp cao cho đến toàn bộ các cấp trong hệ thống chính trị và trong toàn xã hội.

Cấp bậc càng cao, trọng trách càng lớn càng phải nêu gương về thực hành dân chủ. Thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, Nhà nước và trong toàn xã hội cũng chính là yêu cầu và điều kiện hết sức cần thiết để tạo lập và giữ vững kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại; đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐDN, UBND các cấp... 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng