9 tháng, chứng khoán SSI lãi khủng 949 tỷ đồng

TPO - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI – HOSE) công bố kết quả báo cáo hợp nhất quý III/2016. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, Công ty đã ghi nhận 1710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - đạt 120% kế hoạch doanh thu và xấp xỉ 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 3 của Công ty đạt 713,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 440,27 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh trong cơ cấu doanh thu của Công ty đều cho thấy sự tăng trưởng khá ấn tượng khiến tổng doanh thu tăng 102% và lợi nhuận trước thuế tăng 133% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, Công ty đã ghi nhận 1710,5 tỷ đồng doanh thu và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - đạt 120% kế hoạch doanh thu và xấp xỉ 100% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016. Còn một quý hoạt động, SSI có thể chắc chắn việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đề ra tại Đại hội cổ đông tháng IV/2016.

SSI là một trong những công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999. Tính đến 30/09/2016, công ty có vốn điều lệ 4.800 tỷ đồng, cao nhất trong các công ty chứng khoán.  SSI hoạt động trên cả bốn lĩnh vực dịch vụ tài chính lớn bao gồm dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, dịch vụ ngân hàng đầu tư, nguồn vốn và kinh doanh tài chính.

Công ty tiếp tục duy trì một cách hiệu quả chiến lược đầu tư liên kết, đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp, với 3 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng