TPHCM :

9 tháng đầu năm, thu hút hơn 8 tỷ USD vốn FDI

TP- Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13 khóa VIII (diễn ra từ 14-15/10), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho biết, TPHCM đã thu hút được trên 8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Đây là con số kỷ lục, cao hơn cả tổng vốn đầu tư tính chung trong 5 năm 2003-2007. Nội dung chính của hội nghị 13 là đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) TPHCM 9 tháng đầu năm 2008, bàn biện pháp thực hiện các chỉ tiêu 3 tháng cuối năm và dự kiến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009; thảo luận, thông qua các Chương trình hành động (CTHĐ) của Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

CTHĐ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngoài những vấn đề trên, Hội nghị còn nghe báo cáo dự thảo và thảo luận các CTHĐ; báo cáo đề án giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2009-2015 của UBND TPHCM; báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Thành ủy giữa hai kỳ hội nghị Thành ủy; bàn về công tác cán bộ và xét kỷ luật Đảng…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá