9 tháng, thực xuất siêu hơn 12 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến cuối tháng 9/2013, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 96,27 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 96,26 tỷ USD.

9 tháng, thực xuất siêu hơn 12 triệu USD

Như vậy, 9 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư hơn 12 triệu USD thay vì thâm hụt 124 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, kỳ 2 tháng 9 (từ 16 đến 30/9), kim ngạch xuất khẩu của nước đạt 6,25 tỷ USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 96,27 tỷ USD.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao trong kỳ gồm: Điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 1,35 tỷ USD; Hàng dệt, may đạt 870,58 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 496,15 triệu USD...

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 9 đạt 5,98 tỷ USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, kim ngạch nhập khẩu đạt 96,26 tỷ USD.

Như vậy, đến cuối thang 9, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước vẫn thặng dư hơn 12 triệu USD thay vì hâm hụt 124 triệu USD như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.

Về khối DN FDI, trong kỳ 2 của tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt gần 4,12 tỷ USD; trong khi nhập khẩu đạt 3,61 tỷ USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của khối DN FDI đạt 58,69 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhâp khẩu chỉ là 54,84 tỷ USD. Như vậy, sau 9 tháng khối này xuất siêu 3,85 tỷ USD.

Theo Thời báo Ngân hàng

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng