ACB dự kiến thực hiện tăng vốn làm 3 đợt

TP - Đại hội cổ đông Ngân hàng Á Châu đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng năm 2007 của ACB. Năm 2007, ACB phấn đấu lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng; tổng tài sản lên 65.000 tỷ đồng; chia cổ tức dự kiến cho năm 2007 là 41,69% trên số vốn điều lệ mới là hơn 2.630 tỷ đồng.

Riêng về việc tăng vốn điều lệ, trong năm 2007, ACB sẽ thực hiện theo 3 đợt:

Đợt 1 sẽ tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hình thành từ lợi nhuận sau thuế năm 2006 số tiền là trên 330 tỷ đồng; đợt 2 tăng vốn từ trái phiếu chuyển đổi số tiền là 1.100 tỷ đồng và đợt 3 dự kiến sẽ phát hành thêm 100 tỷ đồng cổ phiếu theo nguyên tắc thị trường để tăng vốn.

Thặng dư vốn sẽ được nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn về sau. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng