Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay xuất nhập khẩu

TPO - Ngày 22/5, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Trịnh Ngọc Khánh có văn bản chỉ đạo cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng xuất, nhập khẩu.

Theo đó, Agribank sẽ dành 10.000 tỷ đồng để cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất 6-8% đối với khách hàng  có nhu cầu vay mới và vay bổ sung vốn để phục vụ nhu cầu xuất, nhập khẩu.

Cụ thể, đối tượng khách hàng cho vay ưu đãi lãi suất là khách hàng xuất, nhập khẩu vay vốn để thu mua, chế biến, xuất, nhập khẩu hàng hóa nông sản, thực phẩm; nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, các loại hàng hóa khác; sản xuất, chế biến xuất khẩu các hàng hóa khác; sử dụng và cam kết sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của Agribank.

Tổng giám đốc Agribank chỉ đạo Giám đốc Sở giao dịch, các Chi nhánh loại I, loại II triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2014. Giám đốc chi nhánh quyết định lãi suất cho vay đối với từng khách hàng cụ thể trên cơ sở tính toán hiệu quả và lợi ích thu được từ các sản phẩm dịch vụ khác. 

Thời gian ưu đãi lãi suất cho vay được tính từ ngày cho vay đến khi trả nợ nhưng không quá thời hạn cho vay trên Hợp đồng tín dụng và tối đa không quá 06 tháng. 

Phí ưu đãi được tính theo dư nợ và thời gian cho vay ưu đãi lãi suất thực tế, tối đa không quá 06 tháng. 

Thời gian thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu từ ngày 01/6/2014 đến hết ngày 30/9/2014. 

Tính đến 30/4/2014, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank là 531.467 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn là 381.493 tỷ chiếm tỷ trọng 71,8%, riêng cho vay kinh tế hộ gia đình và cá nhân là 300.756 tỷ, chiếm tỷ trọng 56,6% trong tổng dư nợ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng