Áp dụng một loạt biện pháp bình ổn giá

Ngày 3/8, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2005, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm đã là 5,6%

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực tế đầu tư, sản xuất ở tất cả các khâu, các cấp, ngành để có biện pháp cụ thể, phù hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm giữ vững cân đối vĩ mô của nền kinh tế…

Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng mục đích, đúng chế độ quy định, gắn với việc hoàn thiện hệ thống định mức chi tiêu ngân sách; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí…

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các bộ quản lý ngành tổ chức kiểm tra để có biện pháp cụ thể giảm chi phí sản xuất một số sản phẩm là đầu vào của sản xuất như: điện, than, phân bón, sắt thép, xi măng, để giá thành và giá bán của các sản phẩm này ở mức hợp lý, không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; đồng thời rà soát để loại bỏ ngay các loại phí, lệ phí, giá cước không đúng với quy định hoặc bất hợp lý để giảm chi phí đầu vào.

Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… có các giải pháp cụ thể, tích cực mở rộng thị trường trong và ngoài nước; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, dự trữ và phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp Nhà nước nhất là các TCty để điều hòa cung cầu, bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và đời sống của nhân dân; ổn định giá cước, giá dịch vụ vận tải, góp phần ổn định thị trường.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát các yếu tố hình thành giá của những vật tư, hàng hoá do địa phương quản lý, xử lý các hành vi vi phạm quy định về giá… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá