Bác đề xuất áp thuế VAT 0% với máy nông nghiệp

TPO - Bộ Tài chính vừa có phản hồi về kiến nghị áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) về 0% đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiêp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, gạo của các doanh nghiệp.

Phản hồi các đề xuất của doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thuế VAT là gián thu. Pháp luật về thuế VAT hiện hành quy định đối tượng không chịu thuế VAT áp dụng với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiêp, phân bón, thức ăn chăn nuôi để giảm giá thành cho nông dân. Sắc thuế này quy định 3 mức: 0%, 5% và 10%. 
Mức thuế suất 0% áp dụng với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và một số hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% là mức thuế suất phổ thông áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.
Theo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, tới năm 2020 sẽ nghiên cứu áp dụng cơ bản một mức thuế suất (không kể mức thuế suất 0%).
“Do vậy, kiến nghị việc áp dụng thuế VAT mức 0% đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, gạo là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và chiến lược cải cách hệ thống thuế. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu vấn đề này để rà soát, đánh giá tổng thể và trình cấp có thẩm quyền khi sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng”, ông Dũng nói.
Ông Dũng đề nghị các doanh nghiệp tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, hải quan.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng