Ban hành khung theo dõi và đánh giá dự án ODA

TP - Bộ KH-ĐT vừa ban hành quyết định về khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006-2010 với mục đích là tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Khung theo dõi có 6 chương trình gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin ODA thống nhất để đưa hệ thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA vào vận hành; phát triển cổng điện tử về theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA ở cả 3 cấp (cấp chủ dự án, cấp cơ quan chủ quản, cấp cơ quan quản lý nhà nước về ODA);

Xây dựng hệ thống xếp hạng dự án trên cơ sở kết quả đánh giá; cài đặt phần mềm để áp dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi và đánh giá dự án ở 3 cấp;

Xây dựng Trung tâm nguồn quốc gia về theo dõi và đánh giá dự án trên cơ sở cổng điện tử.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá