Báo cáo Chính phủ về trả nợ công

TP - Bộ Tài chính cho biết, vừa có báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện vay, trả nợ năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Báo cáo nêu rõ những hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh năm 2014, cũng như phương án tái cơ cấu nợ gốc trái phiếu quốc tế...

Theo đó, hết năm 2013, dư nợ Chính phủ bằng 42,2% GDP, dư nợ ngoài nước bằng 37,2% GDP. Các khoản dư nợ này vẫn trong giới hạn nợ cho phép (vì theo chiến lược quản lý nợ công thì không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP).

Báo cáo cũng cho thấy, trong cơ cấu nợ công, dư nợ Chính phủ chiếm 78%, dư nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 20,4% và dư nợ chính quyền địa phương chiếm 1,6%. Về nguồn vay, dư nợ vay trong nước chiếm 51%, dư nợ vay ngoài nước chiếm 49%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng