Báo cáo láo, DN sẽ bị giám sát đặc biệt

TP - Theo Nghị định 61 về quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp (DN) nhà nước vừa được Chính phủ ban hành, DN sẽ bị giám sát (tài chính) đặc biệt nếu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm bị phát hiện tình hình kinh doanh thua lỗ, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định.

> Ông Nguyễn Bá Thanh khuyến cáo NH về nợ xấu

Trường hợp DN có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu, có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5 và báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn kết quả kinh doanh cũng sẽ bị đặt vào tình trạng giám sát đặc biệt.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá