DMCA.com Protection Status

Báo cáo Thủ tướng chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

TPO - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - cơ quan giữ ghế Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, vừa báo cáo Thủ tướng về việc hội đồng này thống nhất chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.
Chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.
Theo đó, năm 2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) được giao nhiệm vụ dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu vùng theo tháng và giờ áp dụng cho năm 2021 để báo cáo Thủ tướng ký ban hành. Nhiệm vụ này được giao khi chưa bùng phát dịch COVID-19, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng tốt, nên có cơ sở để tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Dịch bệnh đã khiến tình hình kinh tế - xã hội trong nước bị tác động nghiêm trọng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, người lao động mất việc làm (có thể đến 30,8 triệu lao động bị ảnh hưởng do nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập và nghỉ việc). Tới nay vẫn chưa thể dự báo được diễn biến dịch bệnh và tác động tới nền kinh tế.

Hội đồng tiền lương quốc gia đã nhóm họp 2 lần để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2021 và đi đến thống nhất khuyến nghị: Tiếp tục duy trì mức lương tối thiểu hiện hành của năm 2020 cho tới hết năm 2021.

Cùng với đó, chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ để đồng bộ với phạm vi, đối tượng áp dụng mức lương tối thiếu theo tháng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này thống nhất với khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia về phương án lương tối thiểu năm 2021. Do đó, Bộ báo cáo Chính phủ cho phép chưa thực hiện tăng lương tối thiểu vùng năm 2021, chưa quy định lương tối thiểu theo giờ. Chuyển sang thực hiện nghiên cứu tăng lương tối thiểu vùng vào thời điểm thích hợp của năm 2021 (dự kiến quý 3/2021).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng