Báo cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ

TP - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 12 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74 ngày 7-6-2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

> Nhà đất ế, sàn giao dịch bất động sản đóng cửa hàng loạt

Theo đó, tổ chức cá nhân khi phát hiện các giao dịch bất động sản, có biểu hiện rửa tiền, như: khách hàng thực hiện các giao dịch bất động sản bằng tiền mặt có giá trị lớn hoặc khách hàng thực hiện các giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng theo thông tin do họ cung cấp;

Doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng... thì phải báo cáo ngay với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm phát hiện và 48 giờ đối với giao dịch đáng ngờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Ngoài ra, với các trường hợp giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, giá cả thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá cả thị trường;

Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về bất động sản có dấu hiệu giả, địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác và đặc biệt là khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả bất động sản, phí giao dịch phải trả... cũng được xem là hành động đáng ngờ.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá