Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm cho dân công hỏa tuyến

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến ngày 25/9 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng cho biết, sau 4 năm triển khai thực hiện quyết định trên, đến hết tháng 8/2019, đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận trên 1,7 triệu đối tượng dân công hỏa tuyến với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH các địa phương chủ động rà soát, đề xuất thực hiện chế độ BHYT đối với 210.955 đối tượng dân công hỏa tuyến; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 19.219 đối tượng dân công hỏa tuyến đã từ trần sau ngày 1/1/2016.

Tuy nhiên, hiện nay toàn quốc vẫn còn 166.000 đối tượng dân công hỏa tuyến chưa được giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 49. Vì vậy, đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị Ban Chỉ đạo 24, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung giải quyết chính sách để bảo đảm quyền lợi cho đối tượng dân công hỏa tuyến.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng