Bảo hiểm nông nghiệp, thí điểm lỗ hơn 300 tỷ đồng

TP - Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), sau 3 năm (2011-2013) thí điểm triển khai bảo hiểm nông nghiệp, các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm lỗ 318 tỷ đồng.

Trong 3 năm thí điểm tại 12 tỉnh thành, đã có hơn 304 nghìn hộ dân và tổ chức tham gia, tổng phí bảo hiểm là 394 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 303 tỷ đồng, còn lại người tham gia đóng góp). Tuy nhiên, trong 3 năm tổng tiền bồi thường bảo hiểm lên tới 712,9 tỷ đồng (các doanh nghiệp lỗ 318,9 tỷ đồng. 

Vì vậy, dù chính sách bảo hiểm nông nghiệp là cần thiết, đặc biệt với nước có nhiều thiên tai, dịch bệnh như Việt Nam, nhưng đã gần 3 năm sau thí điểm, loại hình bảo hiểm này vẫn chưa được triển khai tiếp. 

Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp với sự hỗ trợ một phần từ ngân sách địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá