Báo Tiền Phong mời các bạn đặt mua các ấn phẩm quý II năm 2005

Các cơ sở bưu điện và đại lý sách báo trong cả nước đang nhận đặt báo chí quý II /2005. Quý II/2005 báo Tiền Phong sẽ phát hành các ấn phẩm sau :

1. Tiền Phong ra thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu (tuần phát hành 5 kỳ); tổng số phát hành 65 kỳ, trong đó:

Một quý: 65 kỳ x 1.900đ = 123.500đ

2. Tiền Phong Chủ nhật (tuần phát hành 1 kỳ):

Một quý: 13 kỳ x 1.900đ = 24.700đ

3. Tiền Phong cuối tháng (tháng phát hành 1 kỳ):

Một quý: 3 kỳ x 9.500đ = 28.500đ

4. Tri Thức Trẻ (tháng phát hành 2 kỳ):

Một quý: 6 kỳ x 4.500đ = 27.000đ

5. Người đẹp Việt Nam (tháng phát hành 2 kỳ):

Một quý: 6 kỳ x 10.000đ = 60.000đ

6. Mỹ Phẩm (tháng phát hành 2 kỳ):

Một quý: 6 kỳ x 9.500đ = 54.000đ

Tùy theo sở thích và khả năng kinh tế mà bạn có thể đặt mua một hay nhiều ấn phẩm Tiền Phong phát hành. Nếu độc giả đặt mua dài hạn tất cả các ấn phẩm trên quý II/2005 thì tổng số tiền sẽ là 317.700đ (Ba trăm mười bảy ngàn bảy trăm đồng).

Kính mời các bạn đọc đến đặt mua các ấn phẩm báo Tiền Phong phát hành tại cơ sở bưu điện và các đại lý sách báo.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá