Bất động sản thuộc sở hữu nhà nước phải theo giá thị trường

TPO - Giá khởi điểm bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước bằng hình thức đấu giá phải sát với giá thực tế trên thị trường, không thấp hơn giá đất cùng loại do UBND cấp tỉnh công bố vào ngày 1/1 hàng năm.

Một dự án nhà cao tầng. Ảnh minh họa
The Thông tư 175 vừa được Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điểm về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước quy định cơ quan, đơn vị có nhà, đất được phép bán, chuyển nhượng khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước phải thuê tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá bán tài sản trên đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt giá khởi điểm và kết quả bán đấu giá.

Thông tư cũng quy định, nếu thông báo bán đấu giá theo quy định mà chỉ có 1 tổ chức hoặc cá nhân đăng ký mua, hoặc có tổ chức, cá nhân đăng ký mua sử dụng cho mục đích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, môi trường... thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được phép chỉ định mua.

Số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn lại sau khi chi trả các chi phí theo quy định, được ưu tiên sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc; hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân và nộp ngân sách nhà nước.

Thông tư nêu rõ, các cơ sở nhà, đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (23/10) mà chưa thực hiện xong việc di dời các hộ gia đình, cá nhân đã được bố trí nhà ở ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà đất thì được áp dụng theo quy định tại thông tư này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá