BHXH Đà Nẵng tăng cường kiểm soát chi trả các chế độ

Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các phòng ban liên quan, BHXH các quận/huyện kiểm soát chặt chẽ việc chi trả chế độ BHXH một lần, ốm đau, thai sản, chi trả khám chữa bệnh BHYT… do yêu cầu chi trả các chế độ gia tăng thời gian gần đây.

BHXH Đà Nẵng tăng cường kiểm soát chi trả các chế độ
Để thực hiện mục tiêu trên, BHXH Đà Nẵng đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp các sở ngành để giải quyết chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; thanh kiểm tra xử lý vi phạm với đơn vị lợi dụng dịch COVID-19 để chây ỳ đóng BHXH…
Trong nửa đẩu năm 2020, BHXH Đà Nẵng đã giải quyết cho 806 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng (tăng 4% so với cùng kỳ năm trước); 6.537 lượt người hưởng chế độ BHXH một lần (tăng 2,96%)... 


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng