BHXH giám sát giúp giảm hơn 500 tỷ đồng tiền thuốc

TP - Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, cơ quan này đã chủ động, phối hợp với Bộ Y tế trong xây dựng quy định, chính sách, tham gia các hoạt động đấu thầu mua sắm thuốc BHYT; quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc, vật tư y tế.

BHXH giám sát giúp giảm hơn 500 tỷ đồng tiền thuốc
Đăc biệt, đề nghị loại khỏi danh sách 202 loại thuốc hiệu quả điều trị không rõ ràng; giảm tỷ lệ thanh toán, bổ sung điều kiện sử dụng với 33 loại thuốc... BHXH Việt Nam cũng tham gia tích cực và hiệu quả vào lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc kháng HIV; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc tại các cơ sở y tế thuộc bộ ngành.
Đặc biệt, năm 2018, BHXH Việt Nam đã tham gia hiệu quả vào Hội đồng đàm phán giá thuốc với một số biệt dược gốc, ước tính sơ bộ, so với số lượng sử dụng và giá hiện tại đã tiết kiệm được khoảng 550 tỷ đồng sau khi đàm phán.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng