BHXH tỉnh Lạng Sơn phát triển BHXH tự nguyện vượt chỉ tiêu

Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh Lạng Sơn có 7.870 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 101,7% chỉ tiêu nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao.

Nhiều huyện hoàn thành ở mức cao như: BHXH huyện Văn Quan (110,7%), BHXH huyện Đình Lập (108,5%)…

Đạt kết quả này, thời gian qua, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là tổ chức các hội nghị tư vấn, đối thoại tại các thôn, xã; tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố chính trên địa bàn; phối hợp với Bưu điện đến các khu vực đông dân cư để tuyên truyền vận động người dân tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đến từng cán bộ trong ngành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá