BHXH TP. Hà Nội quyết tâm đạt 100% HSSV tham gia BHYT

Theo thống kê của BHXH TP. Hà Nội, năm học 2018 – 2019, Hà Nội có hơn 1,89 triệu HSSV theo học tại các trường đóng trên địa bàn, trong đó có hơn 1,6 triệu HSSV tham gia BHYT, cao hơn so với năm học 2017 – 2018 là 3%.

Tỷ lệ tham gia BHYT của HS cao hơn so với SV (Khối tiểu học: 97,11%, Khối THCS: 97,49%, Khối THPT: 96,98%, trường GDTX là 92,27%, các trường trung cấp là 97,38%). Tỷ lệ HS, SV các trường Đại học, Cao đẳng có thẻ BHYT là 91,62%, chủ yếu là SV năm thứ nhất tham gia BHYT, còn các năm sau có sự  giảm đi đáng kể.

Bước vào năm học mới, BHXH TP. Hà Nội với quyết tâm đạt 100% HS, SV trên địa bàn tham gia BHYT, đã kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về việc thực hiện công tác BHYT HS, SV năm học 2019-2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng