BHXH Việt Nam dùng phần mềm Quản lý hoạt động thanh kiểm tra

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký Quyết định 999 về việc ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh, kiểm tra phiên bản 1.0.

Phần mềm được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh, kiểm tra và góp phần hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Phầm mềm sẽ giúp giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay; tiết kiệm thời gian cho cán bộ trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra; quản lý hoạt động thanh kiểm tra được toàn diện, bao quát và đồng bộ từ BHXH cấp huyện tới BHXH Việt Nam...


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng