BHXH Việt Nam nâng cao chất lượng các phần mềm nghiệp vụ

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa chủ trì họp về tình hình triển khai các phần mềm nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, hiện ngành BHXH Việt Nam đã xây dựng và áp dụng nhiều phần mềm nghiệp vụ, như: Cổng giao dịch điện tử để thực hiện tiếp nhận hồ sơ; phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ; phần mềm Cấp mã số BHXH và Cơ sở dữ liệu hộ gia đình; Hệ thống thông tin giám định BHYT...
Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong việc xây dựng và triển khai vận hành các phần mềm nghiệp vụ của Ngành. Đồng thời lưu ý, thời gian tới các phần mềm nghiệp vụ cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, nâng cấp và hoàn thiện, kết nối liên thông, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng