BHXH Việt Nam quyết cán mốc 800.000 người tham gia BHXH tự nguyện

“Chúng ta đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương một cách hữu hiệu nhất. Những đơn vị chưa làm tốt thì phải lắng nghe kinh nghiệm từ những đơn vị làm tốt. Tôi hy vọng sẽ cán mốc 800.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu Thuế”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nói.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn Ngành BHXH triển khai công tác thu BHXH, BHYT ngày 21/8, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay, tính đến 31/7, cả nước có trên 14,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 97.483 người so với tháng 12/2018.

Thông qua dữ liệu cơ quan Thuế chuyển sang, BHXH các địa phương đã đôn đốc đối với 12.354 đơn vị, trong đó đã có 2.712 đơn vị với 17.144 lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, các địa phương trong cả nước cũng đã vận động được 424.209 người tham gia BHXH tự nguyện…

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho rằng, để hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, toàn Ngành phải đặt quyết tâm cao, đổi mới tư duy, chủ động, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019.

“Chúng ta đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương một cách hữu hiệu nhất. Những đơn vị chưa làm tốt thì phải lắng nghe kinh nghiệm từ những đơn vị làm tốt. Tôi hy vọng sẽ cán mốc 800.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60% đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua dữ liệu Thuế”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng