BHXH Việt Nam rà soát, hệ thống hóa văn bản năm 2019

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 1973 về rà soát, hệ thống văn bản của BHXH Việt Nam năm 2019.

Theo đó, việc rà soát nhằm đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành do BHXH Việt Nam ban hành từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018.
Lập và công bố các danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản đang còn hiệu lực thi hành nhằm công khai, minh bạch hệ thống văn bản do BHXH Việt Nam ban hành. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản không còn phù hợp, văn bản chồng chéo; huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản có nội dung trái pháp luật (nếu có); ban hành văn bản mới cho lĩnh vực cần thiết, lĩnh vực còn trống chưa có văn bản điều chỉnh.
Hệ thống hoá văn bản theo quy định của pháp luật, đảm bảo thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng.
Trong quá trình rà soát, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; phù hợp với thực tiễn; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản…


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng