BHXH Việt Nam xếp thứ 3 về an toàn thông tin

Theo Báo cáo PSI 2019, công thông tin điện tử BHXH Việt Nam được xếp thứ 3 về an toàn thông tin trong số 37 cổng thông tin thuộc các bộ ngành, cơ quan trung ương.

PSI 2019 do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam thực hiện đánh giá, xếp hạng.
PSI 2019 đã thực hiện đánh giá an toàn thông tin với 148 cổng/trang thông tin điện tử thuộc 5 nhóm, gồm 37 bộ ngành, cơ quan Trung ương; 15 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trung ương; 63 tỉnh thành; 9 tập đoàn...


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng