DMCA.com Protection Status

BIDV thông báo chi trả cổ tức năm 2017, 2018

Ngày 25/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin BIDV chi trả cổ tức năm 2017, 2018.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1056/NQ-BIDV của Hội đồng quản trị BIDV ngày 25/10/2019, BIDV sẽ trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

1.      Tỷ lệ thực hiện: Cổ tức năm 2017: 7% cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng); Cổ tức năm 2018: 7% cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng).

2.      Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2019 (thứ 6).

3.      Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt, ngoại trừ cổ đông thống nhất không hưởng cổ tức năm 2017, 2018.

4.      Ngày thanh toán: 12/12/2019 (thứ 5).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng