Bộ Công nghiệp đề nghị  tăng giá điện từ 1-7

Theo biểu giá mới mà Tổ công tác liên ngành vừa hoàn thành, mức điều chỉnh đối với các hộ sử dụng dưới 400 kWh/tháng không lớn như dự thảo trước đây. Nếu vượt qua định mức này, mỗi kWh sẽ bị tính 1.780 đồng.

Nếu như trong dự thảo trước đây, ở phương án điều chỉnh thứ 3, giá sinh hoạt bậc thang đối với 100 kWh đầu tiên là 630 đồng/kWh, thì nay còn 620 đồng. Tương tự như vậy, ở biểu giá mới nhất, mức điều chỉnh đối với bậc thang 100-400 kWh chỉ là 15-21%, trong khi dự thảo cũ đề nghị tăng 16-22%.

Biểu giá mới mà Bộ Công nghiệp đề xuất mạnh tay hơn với khối kinh doanh dịch vụ và hành chính sự nghiệp. Giá điện đối với nhóm khách hàng này sẽ tăng 12%, thay vì mức 11% như đề xuất trong dự thảo cũ.

Giá bán lẻ điện ưu đãi dành cho các hộ thuộc một số ngành sản xuất đặc thù như nước sạch, bơm tiêu úng, luyện thép, sản xuất urê, phốt pho... sẽ được điều chỉnh vào năm 2008.

Theo Tổ công tác, lộ trình tăng giá từ nay đến 2010 được thực hiện theo 3 bước. Bước 1 thực hiện từ ngày 1-7-2006 (điều chỉnh giá bình quân lên 852 đồng/kWh, tăng 8,8% so với hiện hành). Bước 2, thực hiện từ 1-7-2008 (điều chỉnh giá bình quân lên 890 đồng/kWh, tăng 4,5% so với mức điều chỉnh bước 1). Bước 3 thực hiện từ năm 2010 (điều chỉnh trên cơ sở giá phát điện xác định trên thị trường phát điện cạnh tranh và biến động của các yếu tố đầu vào khác có liên quan).

Lý do Bộ Công nghiệp đề nghị nhanh chóng thực hiện điều chỉnh giá điện là hỗ trợ việc huy động vốn đầu tư của EVN. Khó vay vốn, tiến độ đầu tư các dự án bị ảnh hưởng, đe dọa khả năng thiếu điện cho nhu cầu phát triển kinh tế. Với phương án trên, dự kiến giai đoạn 2006-2010 lợi nhuận thu được từ tăng giá điện sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh giá theo lộ trình và cách thức như trên, theo ban soạn thảo, cũng sẽ hạn chế tác động đối với hộ gia đình có mức sử dụng dưới 100 kWh/tháng; khuyến khích tăng cường sử dụng điện tiết kiệm.

Dự kiến của Tổ công tác liên ngành về xây dựng phương án giá điện, sau khi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính (đến 25/5), sẽ hoàn thiện báo cáo và tờ trình phương án giá để trình Thủ tướng.

Theo Vnexpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng