Bộ Công Thương: Không bổ nhiệm lãnh đạo mang hàm ở các đơn vị

TP - Liên quan đến việc cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 30/1, Bộ Công Thương cho hay, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành nghị quyết về kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc bộ.

Theo Nghị quyết này, việc bổ nhiệm, sắp xếp, tinh giản đội ngũ lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc: Phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên có 1 trưởng phòng và không quá 2 Phó trưởng phòng.

Các đơn vị cũng không bổ nhiệm chức vụ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Bộ.

Với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ (Nghị định số 95/2012/NĐ-CP) không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định. Đối với cán bộ lãnh đạo đang giữ hàm, thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức đồng thời ra quyết định thôi giữ chức vụ hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá