Bộ Công thương: Năng lực kém, sức khỏe yếu sẽ cho nghỉ

TPO - Đại diện Bộ Công Thương cho biết, các lãnh đạo cục, vụ, viện bị sáp nhập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm sẽ được xem xét bổ nhiệm, cử giữ các chức vụ lãnh đạo, người đại diện tại các Tập đoàn, Tổng Cty. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu sẽ được giải quyết tinh giản biên chế.

Nhiều lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Công Thương dự kiến sẽ được đưa về các tập đoàn, tổng công ty.
Nhiều lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Công Thương dự kiến sẽ được đưa về các tập đoàn, tổng công ty.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, về việc sau khi tái cơ cấu nhân sự, các chức danh Cục trưởng, vụ trưởng dôi dư sẽ được phân bổ chức danh, sắp xếp thế nào, một đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ đang sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo đề án tinh gọn bộ máy.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương).

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp lại nhân sự theo tổ chức bộ máy mới. Dự kiến việc phân bổ nhân sự này sẽ hoàn thành trong đầu quý I/2017. Về cơ cấu lãnh đạo của các đơn vị sẽ thực hiện đúng theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015 (phân bổ chức danh lãnh đạo).

Theo đại diện Bộ Công Thương, đối với lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc danh sách sáp nhập, Bộ Công Thương dự kiến một số phương án sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo này căn cứ vào các chí như chức vụ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; ngạch công chức; trình độ đào tạo; kinh nghiệm công tác; độ tuổi... Cụ thể, các nhân sự này được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị trong Bộ hiện còn thiếu lãnh đạo đồng thời điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Hiện tại, một số đơn vị sự nghiệp còn thiếu lãnh đạo cấp phó so với quy định, hoặc có lãnh đạo cấp trưởng chuẩn bị nghỉ hưu).

“Lãnh đạo các cục, vụ viện bị sáp nhập sẽ là nguồn bổ sung, thay thế những công chức lãnh đạo chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc cử làm Tham tán trong các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài”, vị này cho biết.

Cũng theo vị quan chức này, các lãnh đạo cục, vụ, viện bị sáp nhập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác đáp ứng được yêu cầu điều hành doanh nghiệp sẽ được xem xét  bổ nhiệm, cử giữ các chức vụ lãnh đạo, người đại diện tại các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu sẽ được giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Về việc có hay không Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phân công lại nhiệm vụ của các thứ trưởng, đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện lãnh đạo Bộ Công Thương đã được phân công nhiệm vụ theo từng mảng công việc chuyên môn và theo từng đơn vị phụ trách. Do đó, khi có cơ cấu tổ chức mới, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ họp, trao đổi và Bộ trưởng sẽ quyết định việc phân công nhiệm vụ cho các Thứ trưởng. Dự kiến việc kiện toàn bộ máy sẽ hoàn thành trong đầu quý I/2017.

Đối với những trường hợp nhân sự dôi dư sau khi sáp nhập, chia tách nhưng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm mà đơn vị sự nghiệp còn thiếu, Bộ Công Thương dự kiến thực hiện theo hướng ưu tiên tạo điều kiện tìm công việc mới tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ. Các nhân sự này cũng được xem xét tạo điều kiện tìm việc làm mới trong các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ đối với nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đây cũng được coi là nguồn bổ sung, thay thế những công chức/ viên chức chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc cử làm Tùy viên trong các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

“Những trường hợp năng lực, trình độ kém, sức khỏe không đảm bảo sẽ thực hiện giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ máy tổ chức của Bộ Công Thương trong thời gian tới sẽ được tinh gọn theo hướng giảm số lượng đầu mối, cơ cấu nhân sự giảm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài vào hoạt động trong các đơn vị thuộc Bộ, đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đáp ứng các yêu cầu củacán bộ trong tình hình mới”, đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá