Bộ, ngành không làm chủ đầu tư vốn ODA

Theo Nghị định mới được ban hành, các bộ, ngành chỉ đóng vai trò cơ quan chủ quản để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, không được làm chủ đầu tư các dự án từ nguồn vốn ODA.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 131 về qui chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thay thế nghị định 17.

Theo đó, các bộ, ngành chỉ đóng vai trò cơ quan chủ quản để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, không được làm chủ đầu tư các dự án từ nguồn vốn ODA.

Chủ chương trình hay dự án là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn đối ứng, đồng thời là người quản lý, sử dụng công trình sau khi chương trình, dự án kết thúc. Việc thành lập các ban quản lý dự án do các chủ đầu tư quyết định. Chủ dự án có thể thuê tư vấn quản lý dự án theo qui định của pháp luật.

Cũng theo nghị định, vốn ODA được ưu tiên sử dụng cho phát triển nông nghiệp và nông thôn kết hợp xóa đói giảm nghèo; xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội; bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai...

Theo VietnamNet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá