Bổ sung 128 loại thuốc thanh toán BHYT

TP - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4905 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Theo đó, bổ sung 128 loại thuốc vào danh mục mã thuốc tân dược áp dụng trong khám, chữa bệnh được BHYT thanh toán.
Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21/10/2019.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thành việc cập nhật các danh mục mã thuốc tân dược sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận dữ liệu điện tử chi phí khám bệnh, chữa bệnh.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá