Bắc Ninh:

Bổ sung qui hoạch 6 khu công nghiệp tập trung

TP - Để đón các nhà đầu tư mới, tỉnh Bắc Ninh đã và đang bổ sung qui hoạch 6 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích 2886 ha.

Đó là các Khu Côngnghiệp - Dịch vụ và Đô thị Việt Nam - Singapo Bắc Ninh 700 ha, trong đó có 500 ha công nghiệp và 200 ha đô thị và dịch vụ, Khu Công nghiệp công nghệ cao Bắc Ninh 1000 ha (trong đó 766 ha công nghiệp, còn lại phát triển dịch vụ ), Khu Công nghiệp Thuận Thành 2.300, Khu Công nghiệp Tiên Du 300, Khu Công nghiệp Lương Tài 120 ha, Khu Công nghiệp Gia Bình 150 ha.

Tỉnh cũng xin phép Chính phủ cho phép qui hoạch, mở rộng 4 khu công nghiệp tập trung khác là Yên Phong 1, 2, Nam Sơn -  Hạp Lĩnh, Quế Võ 2 với diện tích gần 1800 ha để đáp ứng cho nhu cầu của các nhà đầu tư đã khảo sát thực tế có nhu cầu sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng và xuất khẩu trong thời gian tới. 

Ngoài ra, tỉnh còn bổ sung qui hoạch sử dụng đất  giai đoạn từ năm 2006- 2010, dành diện tích 135 ha  cho các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện các dự án về  giáo dục, đào tạo đã được thoả thuận, đăng kí đầu tư có vị trí, gắn liền với các khu đô thị, dịch vụ và khu công nghiệp, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực mới có chất lượng cao cho tỉnh  và các địa phương khác trong thời gian những năm tiếp theo.

Hiện tại, các khu công nghiệp và đô thị được qui hoạch bổ sung đang thực hiện các bước công việc, như đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kĩ thuật..., qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho  các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh mới, đóng góp cho  sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời kỳ thực  hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu cho mục tiêu là tỉnh công nghiệp vào năm 2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng