Bộ Tài chính cấp chứng nhận kinh doanh casino, đặt cược thể thao

TP - Bộ Tài chính sẽ là cơ quan duyệt cấp 4 loại giấy phép liên quan tới kinh doanh casino và cá cược thể thao, gồm: Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, cá cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.

Ngoài ra, còn 10 thủ tục hành chính mới khác cũng được ban hành, như 3 thủ tục liên quan tới đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Quỹ Hưu trí tự nguyện (cấp mới, cấp lại và điều chỉnh giấy chứng nhận)… Đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục này là Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Những thủ tục bổ sung trên là một phần trong Quyết định 902/QĐ-BTC, về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Các thủ tục mới áp dụng từ ngày 22/5.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng